BADHUIS BLIJFT OPEN

Er zijn veel vragen omtrent de opening van het Badhuis.

Stichting Badhuis en Sauna Da Costa is een stichting, die zich inzet voor mensen, die om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om te douchen of hun kleren te wassen. Er zijn geen uitsluitingen en iedereen is welkom. Mensen betalen een klein bedrag € 1,50 om te douchen. We hebben een Sauna om de kosten van het badhuis te kunnen betalen. De Sauna is om redenen van het overheidsbeleid, sinds de aankondiging van 15 maart gesloten.

In samenspraak met de GGD en de Gemeente Amsterdam is het badhuis in deze tijd van corona open. Het badhuis heeft een uniek plek in Amsterdam en geeft mensen de mogelijkheid om zich te kunnen verschonen en eventueel hun kleren te wassen. Zeker in deze tijd is hygiëne uiterst belangrijk voor iedereen.

Er is een beperkte groep vrijwilligers die ervoor zorgen dat het badhuis dagelijks open is. Zij behoren tot de HELDEN die zich sterk maken om gezamenlijk deze crisis het hoofd te bieden, voor een groep mensen die kwetsbaar is.

De vrijwilligers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.

Het bestuur van het badhuis heeft nauw contact met andere sociale organisaties – zoals het Rode Kruis, Leger des Heils, de Regenboog groep, etc. – om steun te bieden aan deze kwetsbare groep.

Mocht u meer willen weten, vragen hebben of een donatie willen doen, stuur een mail naar info@badhuisdacosta.eu